O FIRMIE

Spółka Bruklin została założona w 2008 roku.   W swojej działalności koncentrujemy się głównie na realizacji inwestycji związanych z budową i modernizacją infrastruktury drogowej  oraz kolejowej. Stawiamy na jakość i terminowość .

Spółka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pracowniczą oraz posiada nowoczesny park maszynowy .

Oferujemy usługi w zakresie:

 • budowy parkingów
 • maszynowego układania nawierzchni z prefabrykatów betonowych
 • budowy dróg ekspresowych i autostrad
 • stabilizacji gruntów
 • robót rozbiórkowych nawierzchni drogowych i kolejowych
 • budowy podtorzy
 • budowy i modernizacji odwodnienia układu torowego
 • niwelacji terenów za pomocą maszyn wyposażonych w systemy sterowania  2D i 3D
 • wynajmu sprzętu budowlanego

Roboty prowadzone przez spółkę Bruklin  między innymi przy modernizacji linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa – Gdynia , linii kolejowej E30, połączeniu  kolejowym MPL Kraków-Balice,  a także budowie trasy ekspresowej S3  oraz wielu inwestycjach związanych z budową parkingów o kubaturze od 4000 do 25000 m2,  pozwoliły naszej firmie zdobyć bogate doświadczenie . W krótkim czasie spółka dała się poznać jako solidny i sprawdzony partner realizujący zlecone prace fachowo i terminowo
Dotychczasowi odbiorcy usług:

 • FEROCO S.A
 • Astaldi S.p.A.
 • TP TELTECH Sp. z o.o.
 • STRABAG Sp. z o.o.
 • PKP NIERUCHOMOŚCI
 • EL-IN Sp. z o.o.
 • MIRBUD S.A

USŁUGI

budowa parkingów , układanie maszynowe nawierzchni z prefabrykatów betonowych

budowa podtorzy kolejowych

budowa dróg ekspresowych i autostrad

niwelacja terenów przy pomocy sprzętu wyposażonego w automatyczny system sterowania maszyn 2D i 3D

budowa i modernizacja odwodnienia układu torowego

budowa peronów

stabilizacja gruntów

SPRZĘT

Na wyposażeniu firmy znajduje się:

koparka kołowa

koparka gąsienicowa

koparka dwudrogowa

spycharka

Wyposażona w system niwelacji 3D , który znacząco usprawnienia proces prowadzania skomplikowanych robót ziemnych oraz robót związanych z precyzyjnym wykonywaniem podbudów pod nawierzchni kolejowe i drogowe.

samochody samowyładowcze

walec stalowy

walec ogumiony

zagęszczarki płytowe

REALIZACJE

Budowa połączenia MPL Kraków – Balice
Modernizacja linii kolejowych
Budowa parkingów
Budowa dróg

KONTAKT

TELEFON

+48 507 045 794

BRUKLIN
ul.Aleje Jerozolimskie  155/U3
02-326 Warszawa